12.10.2020

Informacja o stypendiach naukowych fundowanych przez ArcelorMittal


Link do strony z informacją o stypendiach naukowych dla studentów uczęszczających na II stopień studiów, stypendia są fundowane przez ArcelorMittal.


https://poland.arcelormittal.com/media/artykul/news/mamy-stypendia-dla-studentow-agh-w-krakowie/

Kwota stypendium: 900 zł, średnia ocen powyżej 4.0 + dodatkowe punkty za aktywności.

Bardzo proszę o przekazanie tej informacji studentom, wniosek należy składać do 31.10.2020.