07.09.2020

Informacja o stypendiach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021


Informacja o stypendiach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021:

 https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-ministra/

Do 5 października 2020 zainteresowani Studenci składają swoje kandydatury do Dziekanatu Wydziału Odlewnictwa.

Szczegółową procedurę ubiegania się o stypendium Ministra określa Regulamin świadczeń dla studentów w par. 31: https://www.dss.agh.edu.pl/akty-prawne/