22.02.2018

Informacja dla studentów I roku IPO


Ćwiczenia z przedmiotu fizyka rozpoczną się 5.03. Wykład odbędzie się 26.02 zgodnie z planem.