14.11.2019

Informacja dla studentów dotycząca wizyt studyjnych.


WAŻNE

Informacja

Wszyscy studenci jadący na wyjazdy studyjne muszą przed wejściem do autobusu oddać potwierdzenie ubezpieczenia ( bez tego nie ma możliwości wyjazdu)

Potwierdzenie ubezpieczenia można też oddać w tygodniu w Biurze Power pok 36.