01.10.2018

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019


Dziekan i Rada Wydziału Odlewnictwa

Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

mają zaszczyt zaprosić na

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Uroczystość odbędzie się w dniu 2 października 2018 r.

o godzinie 1300 w Auli AGH, paw. A-0, I p.

Program uroczystości:

  1. Powitanie Gości i Studentów I-go roku.
  2. Wystąpienie Pana Rektora.
  3. Wystąpienie Dziekana Wydziału.
  4. Ślubowanie i immatrykulacja Studentów I roku.
  5. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego.
  6. Ślubowanie i immatrykulacja Doktorantów I roku.
  7. Wręczenie nagród Rektora.
  8. Podziękowanie dla studentów-wolontariuszy zaangażowanych w prace związane z organizacją 73 Światowego Kongresu  Odlewnictwa.
  9. Wykład inauguracyjny.
  10. Gaudeamus.