06.11.2017

II stopień IPO wykład z przedmiotu Experimental methods and numerical simulation for mechanical characterization of solids - prof. Vincent Vignal odbędzie się we środę 08.11.2017 r. w sali amfiteatralnej w godzinach 17.45 - 20.00