08.12.2017

Harmonogram obron dla osób skreślonych z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej


15.12.2017 r. (piątek) Przewodniczący: Dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH
18.12.2017 r. (poniedziałek) Przewodniczący: Dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH
19.12.2017 r. (wtorek) Przewodniczący: Dr hab. Halina Krawiec, prof. nadzw. AGH
20.12.2017 r. (środa) Przewodniczący: Dr hab. inż. Barbara Kalandyk, prof. nadzw. AGH