03.02.2021

Gratulacje z okazji nadania tytułu profesora dla Pani Beaty Grabowskiej z Wydziału Odlewnictwa AGH


Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu 20 stycznia 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał
 
Pani dr hab. Beacie Grabowskiej


tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

 
Pani Profesor składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
 
Kolegium Dziekańskie i Społeczność Wydziału Odlewnictwa AGH