22.05.2013

GODZINY REKTORSKIE 31 maja br.


Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym na dzień 30 maja br. , JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, na prośbę Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH, ustanowił godziny rektorskie w dniu 31 maja br. (piątek). Uprzejmie proszę o poinformowanie wszystkich studentów i pracowników.


Z poważaniem

mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska
Kierownik Działu Nauczania