26.05.2017

Finansowanie Grantu Dziekańskiego w roku 2018


W związku koniecznością napisania wniosku o dotację na 2018r. na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich prosimy o zgłoszenie na załączonym wniosku i karcie tematu o finansowanie grantu dziekańskiego w roku 2018 do 09.06.2017r. w Biurze Administracyjnym Wydziału Ip. pok. 120

1. Regulamin

2. Wniosek o finansowanie grantu dziekańskiego w roku 2018

3. Karta zgłoszenia tematu zadania pracy statutowej