20.05.2018

"Dydaktyka w uczelni wyższej - teoria, rzeczywistość, praktyka"


Zaproszenie na  seminarium dydaktyczne pt. "Dydaktyka w uczelni wyższej - teoria, rzeczywistość, praktyka" , które wygłosi Pan prof. Jacek Tarasiuk Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia.

Seminarium odbędzie się w dniu 21 maja 2018 w sali 18 (amf.), o godz. 11:00 -12:30 . 

W ramach spotkania przedstawione zostaną główne trendy w kształceniu młodzieży oraz wyzwania jakie w tym zakresie stawia współczesny świat. 
Dominującą częścią prezentacji będą różne metody dydaktyczne możliwe do zastosowania w trakcie zajęć wraz z odpowiednimi przykładami. 
Przedstawione zostaną także narzędzia wspomagające dydaktykę. 
Treść prezentacji oparta będzie na osiągnięciach psychologii poznawczej, 
opiniach oraz raportach polskich i światowych ekspertów od spraw dydaktyki.