21.02.2021

Aparatura nowej generacji na Wydziale Odlewnictwa AGH


Aparatura nowej generacji do badań wysokotemperaturowych ciekłych metali i stopów, powstała na Wydziale Odlewnictwa. Pozwala na wyznaczanie do temperatury 2100oC - zarówno w próżni, jak i w gazie obojętnym - termofizycznych właściwości, takich jak napięcie powierzchniowe, gęstość, zwilżalność, praca adhezji oraz na ocenę reaktywności w układzie ciecz metalowa – ciało stałe.
Opatentowana aparatura została wykonana w ramach realizacji projektu OPUS 6 DioPoMat NCN UMO-2018/31/B/ST8/01172 we współpracy z firmą MeasLine sp. z o.o. ze Skawiny.
Na zdjęciu: od prawej – prezes firmy MeasLine sp. z o.o. dr Janusz Budzioch, Dziekan Wydziału Odlewnictwa, dr hab. inż. Marcin Górny, prof. AGH i prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak, kierownik projektu DioPoMat.