16.01.2018

Aktualizacja terminów obron prac inżynierskich


Obrony prac inżynierskich odbędą się w dniach:


17.01.2018 (środa)-rejestracja pracy inżynierskiej w dziekanacie do dnia 10.01.2018 r.
22.01.2018 (poniedziałek)-rejestracja pracy inżynierskiej w dziekanacie do dnia 15.01.2018 r.
24.01.2018 (środa)-rejestracja pracy inżynierskiej w dziekanacie do dnia 17.01.2018 r.
29.01.2018 (poniedziałek)- rejestracja pracy inżynierskiej w dziekanacie do dnia 22.01.2018 r.
30.01.2018 (wtorek)- rejestracja pracy inżynierskiej w dziekanacie do dnia 23.01.2018 r.
31.01.2018 (środa) - rejestracja pracy inżynierskiej w dziekanacie do dnia 24.01.2018 r.