01.10.2019

Zajęcia z przedmiotu "Fizykochemia procesów metalurgicznych i odlewniczych" dla III roku IPO rozpoczną się zajęciami organizacyjnymi w dniu 11.10.2019 r. o godz. 10.30, s. 301.