22.11.2020

61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Studentów Państwa Wydziału do udziału w 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, organizowanej w dniu 3.12.2020 r. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w formie online. Nie zmienia to jednak faktu, że przygotowujemy to  wydarzenie na możliwie najwyższym poziomie pod każdym jego względem.  

 

Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie informacji o zgłoszeniach dotyczących ww Konferencji wśród społeczności studenckiej Wydziału, poprzez wydziałową stronę internetową, wydziałowe konto na portalu Facebook oraz innymi wykorzystywanymi przez Państwa sposobami komunikacji.  

 

Formularz aplikacyjny Konferencji, dostępny na stronie: www.knpg.agh.edu.pl, jest czynny od 9 do 23 listopada 2020 roku do godz. 23:59. Zgłoszone referaty i streszczenia będą podstawą do przygotowywanego zbioru materiałów konferencyjnych. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy chętni studenci!; zarówno członkowie Kół Naukowych AGH związani z pionem górniczym, jak i hutniczym, a także studenci z polskich i zagranicznych uczelni wyższych. Obrady skupią się w ponad 20 sekcjach tematycznych. Udział w Konferencji jest bezpłatny.  

Mamy nadzieję, że dla wszystkich uczestników będzie to ciekawa przygoda, możliwość sprawdzenia własnych możliwości oraz ogromna dawka wiedzy.  


Jeśli będą mieli Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt drogą mailową na agh.knpg@gmail.com. 

 

Z wyrazami szacunku      

Komitet Organizacyjny 

61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH